Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας 106.3

Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας 106.3

Listen Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας 106.3

Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας - www.imaa.gr

http://www.imaa.gr/
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Ακαρνανίας
I.M. Aetolia and Acarnania 106.3 is a Greek radio station located in Aetolia and Acarnania, Greece. It broadcasts a variety of Christian and Orthodox music, as well as news and other programming in Greek. The station is owned and operated by the Greek Orthodox Church and is dedicated to promoting the Christian faith and culture. It is one of the most popular radio stations in the region and is known for its high-quality programming and commitment to its listeners. The station also offers a variety of online services, including streaming audio, podcasts, and a mobile app.
Country: Greece
Languages: Greek

Similar Stations