1431 ΑΜ

1431 ΑΜ

Listen Free Social Radio 1431AM - Thessaloniki/Greece - Ogg

ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431AM

https://1431am.org/
Free speech, counter-information
συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης | στους 97.3 στα FM και στο 1431am.org. Tο ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431AM ξεκίνησε την λειτουργία του το 2001 στις πειρατικές του ραδιοσυχνότητες και ο φυσικός χώρος (studio) στον οποίο σταγάζεται είναι κατειλλημένος, όπως κατειλλημένες είναι και οι συχνότητες στις οποίες εκπέμπει, αποδεικνύοντας πως η έννοια/εργαλείο της κατάληψης δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άυλα μέσα τα οποία ο καπιταλισμος εκμεταλλεύται για την δική του συντήρηση.
Country: Greece
Languages: Greek