1ο ερασιτεχνικό πρόγραμμα Γαργαλιάνων

1ο ερασιτεχνικό πρόγραμμα Γαργαλιάνων

Listen trelostwnfm

1ο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 88.8 MHz

https://trelostonfm.blogspot.com/
1ο ερασιτεχνικό πρόγραμμα Γαργαλιάνων (1st Artistic Program of Gargalianoi) is a radio station based in Gargalianoi, Greece. It is dedicated to playing folk, greek, and mainstream music in the Greek language. The station is known for its wide variety of music, from traditional Greek folk songs to modern pop hits. It also features interviews with local artists and news about the local community. The station is a great way to stay connected to the culture and people of Gargalianoi. It is a great way to learn about the history and culture of the area, as well as to stay up to date on the latest news and events. 1ο ερασιτεχνικό πρόγραμμα Γαργαλιάνων is a great way to stay connected to the culture and people of Gargalianoi.
Country: Greece
Languages: Greek

Similar Stations